Työhyvinvointikampanjat

Kuntoa Kansalle Kattava

Kuntoa Kansalle Kattava -hyvinvointikampanja on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ratkaisu. Sen avulla osallistuja löytää itselleen sopivan tasapainon liikunnan ja terveellisten elämäntapojen suhteen.

Kattava tarjoaa osallistujilleen yksilölliset liikuntasuositukset sekä kattavat, kyselyihin perustuvat analyysit hyvinvointiin liittyen. Työnantaja taas pystyy seuraamaan kampanjan edistymistä ryhmätasolla ilmoitetusta raportista.

Kampanjan valmennukset toteutetaan helppokäyttöisen puhelinsovelluksen, Syketriben, avulla, ja siihen on mahdollista yhdistää yksilölliset Firstbeat Life -mittaukset, jotka tuovat käyttäjälleen tietoa päivän kuormittavista ja palauttavista hetkistä, liikunnan määrästä, intensiteetistä ja unen laadusta.

Kuntoa Kansalle Tehokas

Kuntoa Kansalle Tehokas -hyvinvointikampanja on oiva tapa tarjota työyhteisölle valmennuksia, joita osallistuja pääsee suorittamaan omassa tahdissa, oman mielenkiinnon mukaisesti, missä ja milloin tahansa.

Verkon kautta tapahtuvat valmennukset löytyvät kampanjan kirjautumissivun takaa, minne valmentajamme ovat koonneet sisältöä arkiaktiivisuuden lisäämiseen, kunnon kohottamiseen, eri tasoisia kuntosali- ja kotiliikuntaohjelmia sekä kehonhuoltoa ja ravinto-ohjeita. Sisällöt ovat mukaansatempaavia ja motivoivia, mikä kannustaa ja myös koukuttaa osallistujaa edistämään omaa hyvinvointiaan. Kaikki kampanjan aikana tehdyt suoritukset on mahdollista kirjata ylös, jolloin on helppo seurata sekä omia että koko organisaation liikuntamääriä.

Kampanjaan on mahdollista yhdistää yksilölliset InBody-mittaukset, joiden avulla pystymme tuottamaan lisäarvoa osallistujan terveydentilasta ja kehityksestä kampanjan aikana. (InBody-mittauksissa on otettava huomioon koronan aiheuttamat rajoitukset)

Kuntoa Kansalle Liikuttava

Kuntoa Kansalle Liikuttava -hyvinvointikampanja on ratkaisu silloin, kun halutaan lisätä aktiivisuutta matalalla kynnyksellä koko organisaatioon. Muodostetut joukkueet keräävät kampanjan aikana mahdollisimman paljon askeleita – jokainen liikuntasuoritus voidaan muuttaa askeleiksi UKK Instituutin ohjeiden mukaan.

Leikkimielinen kilpailuhenki tuo nostetta työyhteisöön antaen puheenaihetta sosiaalisiin kohtaamisiin. Samalla aktiivisuus arjessa ja sitä kautta saavutetut terveyshyödyt kasvavat. Nämä kaikki ovat etenkin etätyöarjessa korostuvia, positiivisia tekijöitä yksilön työssäjaksamisessa ja sitä kautta hyötynä koko organisaatiolle.

 

Lisäpalvelut

Firstbeat-mittaus

Firstbeat antaa käyttäjälleen tarkkaa ja luotettavaa tietoa unesta, palautumisesta, stressistä ja liikunnasta, joita voi seurata sovelluksen kautta milloin tahansa. Hyvinvointikampanjan aikana ja sen jälkeen pystymme toteuttamaan henkilökohtaisia analyyseja Firstbeatin käyttäjälle sekä ryhmätasolla työnantajalle. Toimitamme mittalaitteet suoraan jokaisen kampanjaan osallistuvan kotiin tai työpaikalle, kampanjan jälkeen on laite mahdollista jättää työntekijän käyttöön.

InBody-mittaus

InBody on kehonkoostumusmittaus, jossa selvitetään kehon lihaksen, rasvan ja veden määrät jaoteltuna kehon eri osiin. Mittausmenetelmän etuina ovat turvallisuus, nopeus, edullisuus, luotettavuus ja helppous. Hyvinvointikampanjoiden yhteydessä tehtyjen mittausten avulla pystymme seuraamaan ja raportoimaan muun muassa kehon lihasmassan ja rasvan muutoksia. Mittaukset suoritetaan aina asiakkaan tiloissa, jolloin keskeytykset työpäivän aikana ovat mahdollisimman lyhyet. InBody-mittauksissa on otettava huomioon voimassa olevat koronarajoitukset.